The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

CATALOG BUCUREȘTI | NOUL BAUHAUS EUROPEAN

Article / 10 Apr 2022 / Andra Mihai
  • CATALOG BUCUREȘTI | NOUL BAUHAUS EUROPEAN
1/1
[RO]

ARCEN este o organizație fondată în urmă cu 15 ani și care a reușit să deschidă și să întrețină zi de zi un dialog istoric pe tema viețuirii urbane de calitate. Direcțiile principale de dialog și acțiune sunt: valorificare, revitalizare și activare prin cultură, memorie și patrimoniu, educație urbană, interconectare comunitară, implicare civică, legislație și intervenție.Prin proiectele și programele sale, ARCEN creează un model de restaurare și conservare a memoriei Bucureștiului, de refacere a legăturii dintre cetățeni și cetate, de valorificare și activare prin cultură a potențialului etic, educativ și recreativ al orașului precum și de îmbunătățire a legislației privind protecția patrimoniului construit și a zonelor istorice.

Viziunea ARCEN constă în crearea unor contexte care aduc mai aproape locuitorii de oraș, prin inițiative care țintesc să îmbunătățească calitatea vieții urbane și culturale a bucureștenilor, să creeze modele de bune practici și să documenteze memoria orașului.

LINKS:
www.arcen.info
https://www.facebook.com/AsociatiaARCEN
https://www.instagram.com/asociatiaarcen/

CATALOG BUCUREȘTI

Catalog București este un proiect de valorificare a centrului istoric al orașului, prin documentarea celor 98 de zone construite protejate, inițiat în 2017 de către ARCEN. Catalog București este o bază de date publică și gratuită care surprinde starea de conservare a patrimoniului istoric construit din cartierele istorice ale Bucureștiului, în scopul de a găsi soluții echitabile și a produce schimbări atât în cadrul legislativ, cât și în mentalitatea societății.Catalog București reprezintă:

- un instrument de educație pentru comunitate (caiete de bune practici constructive distribuite în zonele construite protejate);
- un instrument de implicare pentru cetățeni (o componentă participativă unde cetățenii pot semnala intervenții asupra patrimoniului construit);
- un instrument de acțiune pentru autorități ( o metodologie de analiză și sinteză a fiecărei zone, ce generează o serie de propuneri de ameliorare a legislației care pun în echilibru conservarea patrimoniului și dezvoltarea economică);
- o arhivă digitală pentru viitor.

LINKS:
www.catalogbucuresti.info
https://www.facebook.com/AsociatiaARCEN
https://www.instagram.com/asociatiaarcen/
https://www.youtube.com/watch?v=qZa_tUQNaAg


[ENG]


ARCEN is an organization founded 15 years ago, who initiated and is maintaining a historical conversation on the theme of quality urban living. Its main directions of dialogue and action are: capitalization, revitalization and activation through culture, memory and heritage, urban education, community interconnection, civic involvement, legislation and intervention.Through its projects and programs, ARCEN creates a model for the restoration and preservation of Bucharest’s memory, restoring the connection between citizens and the city, capitalizing and activating through culture the ethical, educational and recreational potential of the city and improving the legislation on the protection of built heritage and historical areas.

ARCEN's vision is to create contexts that bring citizens closer to the city, through initiatives that aim to improve the quality of urban and cultural life of the people of Bucharest, to create models of good practices and to document the memory and identity of the city.

LINKS:
www.arcen.info
https://www.facebook.com/AsociatiaARCEN
https://www.instagram.com/asociatiaarcen/

BUCHAREST CATALOG

Bucharest Catalog is a project initiated in 2017 by ARCEN, developed in order to bring value to the historical center, by documenting the city’s 98 protected built areas. Catalog Bucharest is a free and public database focused on producing an accurate depiction of the state of Bucharest’s historical built heritage, finding equitable solutions and making changes both in the legislative framework and in civil mentality.Bucharest Catalog represents:

- an educational tool for the community (good practice booklets distributed in protected built areas);
- a tool for citizen involvement (a participatory tool that citizens can use to signal interventions on the built heritage);
- an action tool for the authorities (a methodology for analyzing and synthesizing each area, which generates a series of proposals for improving legislation that balance heritage conservation and economic development);
- a digital archive for the future.

LINKS:
www.catalogbucuresti.info
https://www.facebook.com/AsociatiaARCEN
https://www.instagram.com/asociatiaarcen/
https://www.youtube.com/watch?v=qZa_tUQNaAg