The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

Laura Guşatu // Efectele migraţiei asupra dezechilibrelor teritoriale

Article / 27 Oct 2015 / Participant DIPLOMA 2015
  • Laura Guşatu // Efectele migraţiei asupra dezechilibrelor teritoriale
  • Laura Guşatu // Efectele migraţiei asupra dezechilibrelor teritoriale
  • Laura Guşatu // Efectele migraţiei asupra dezechilibrelor teritoriale
  • Laura Guşatu // Efectele migraţiei asupra dezechilibrelor teritoriale
  • Laura Guşatu // Efectele migraţiei asupra dezechilibrelor teritoriale
1/5
Autoarea acestei lucrări de dizertaţie, Laura Guşatu, este absolventă a Masterului de Amenajare a Teritoriului şi Dezvoltare Regională din cadrul Facultăţii de Urbanism a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti. În anul 2013, aceasta a absolvit Facultatea de Urbanism din cadrul aceleiași universităţi, profesând în acest timp atât în domeniu (urbanism şi arhitectură), cât şi în domenii conexe (grafică, restaurare de monumente).

EFECTE ALE MIGRATIEI ASUPRA DEZECHILIBRELOR TERITORIALE. STUDIU DE CAZ: REGIUNEA CENTRU, ROMANIA.

„Este migrația (internă și externă) cauză a problemelor sau generatoare de fluxuri ale capitalului uman și economic benefice în dezvoltarea regională?”

După cum afirmă sociologul Dumitru Sandu în lucrarea „Lumile sociale ale migrației românești în străinătate” (2010), migraţia este „un 'fenomen social total' prin care pot fi 'citite' oportunități și probleme, istorie, prezent și viitor, la nivelul societății românești”. Efectele migraţiei au fost analizate în mod extensiv în literatura de specialitate, evidenţiindu-se accentuarea dezechilibrelor în arealele cu prevalenţă ridicată a comportamentului migrator. Cu toate acestea, efectele migraţiei populaţiei asupra dezechilibrelor regionale nu au reprezentat punctul central pentru lucrări de cercetare din domeniu.

Alegerea subiectului de cercetare are la bază scăderea rapidă a populației stabile în Regiunea Centru, strâns legată de factori precum rata fertilității, ponderea mare a persoanelor vârstnice, ponderea mică a persoanelor tinere, rată a mortalității crescută dar, în primul rând, migrația populaţiei. Procesele pronunţate de restructurare economică din 1990, au generat fluxuri de migrație intra-regională, inter-regională, cât și în afara țării. Astfel, aglomerarea maselor demografice în anumite areale ale regiunii poate duce la accentuarea dezechilibrelor în teritoriu (între zonele rurale din vecinătatea polilor urbani și zonele rurale "profunde", dar și între zone urbane) cu efecte negative asupra gradului de echipare socială și dezvoltare economică a anumitor areale.

Printre obiectivele studiului se numără: identificarea principalelor teorii ce stau la baza migraţiei, realizarea unui model de analiză a cauzelor şi efectelor acesteia, sintetizarea cauzelor migraţiei pe etape ale sale, identificarea arealelor afectate/ favorizate de procesul de migraţie şi oferirea unui set de recomandări în două scenarii de evoluţie ce pornesc de la ipoteze teoretice si practice diferite.