The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

BIENALA NAȚIONALĂ DE ARHITECTURĂ – ROMÂNIA 2018

Articol / 29 Iun 2018 / The Institute
  • BIENALA NAȚIONALĂ DE ARHITECTURĂ – ROMÂNIA 2018
1/1
Bienala Națională de Arhitectură – România 2018 (BNA) este un eveniment profesional al breslei arhitecților, organizat constant din anul 1994, anul ediției inaugurale. Reprezentarea teritorială tot mai extinsă de la un an la altul a determinat Uniunea Arhitecților din România, titularul mărcii, să o denumească „Bienala Națională de Arhitectură”.

Bienala are un concept bine definit pentru fiecare ediție, propus de conducerea Uniunii Arhitecților din România și de echipa curatorială. Conceptul este structurat ca un program cultural, având un conținut complex și de maxim interes, atât pentru participanți, cât și pentru publicul interesat.
Tema ediției din acest an a Bienalei este dedicată unei aniversări cu profundă rezonanță nu numai pentru arhitectură și profesioniștii acesteia, ci și pentru cultura și istoria națională: „100 de ani de Arhitectură în România”.

Ediția din acest an aproape dublează numărul de secțiuni, față de ediția anterioară, pentru a cuprinde mai bine complexitatea manifestărilor și a expresiilor contemporane ale arhitecturii, introduce generația arhitecților tineri în competiția națională și se desfășoară, concomitent, în mai multe orașe în strânsă legătură cu evoluția fenomenului arhitectural. Ediția 2018 multiplică evenimentele ce însoțesc secțiunile Expoziției-Concurs prin conferințe, dezbateri, expoziții și lansări de carte.

Președinte U.A.R.: arh. Ileana Tureanu
Președinte de onoare Bienală: acad.prof.arh. Romeo Belea
Comisar Bienală: conf.dr.arh. Bogdan Tofan
Director Bienală: arh. Adina Mastalier

Înscrierile pentru această ediție a Bienalei sunt în curs (perioada 1 iunie – 10 iulie), iar înscrierea se realizează online, pentru cele 11 secțiuni:

1. Secțiunea Arhitectura rezidențială va cuprinde toate tipurile de locuințe individuale și colective, finalizate în ultimii 2 ani.

2. Arhitectura construcțiilor publice se adresează proiectelor pentru programe arhitecturale specifice comunităţii: birouri, administraţie, servicii, comerţ, cultură, educaţie, sănătate, sport, agrement / loisir şi spaţii de producţie, finalizate în ultimii 2 ani.

3. Restaurare. Consolidare. Clădiri restituite comunităților va cuprinde proiectele de restaurare a construcțiilor listate în LMI, consolidări de construcții listate sau aflate în zone protejate, construcții cu valoare culturală, ambientală care și-au găsit un destin diferit în societatea contemporană prin recuperarea și valorificarea arhitecturală, finalizate în ultimii 2 ani.

4. Design interiorse referă la proiectele de amenajare a spațiilor interioare - atât proiecte publice –comerț, cultură, birouri, educație, sănătate, sport, agrement, servicii sau administrație, cât și proiecte rezidențiale - individuale sau colective, finalizate în ultimii 2 ani.

5. Spațiul public incluziv se referă la spațiile de mobilitate urbană: amenajări / reamenajări / modernizări de trasee și zone pietonale, promenade, bulevarde, pasaje pietonale, piețe civice, piețe comerciale, maluri de apă / cheiuri / faleze; spații de reflecție și reprezentare: spații asociate unor obiective de interes public / esplanade, piațete cu caracter cultural, trasee / zone cu caracter memorialistic; spații pentru loisir și recreere: parcuri și grădini urbane, scuaruri, promenade verzi / albastre; micro-spații publice din zone rezidențiale sau mixte (locuri de joacă etc.), alte spații de interes public în regim deschis sau semi-deschis din localitățile urbane și stațiunile din țară, proiecte finalizate în ultimii 5 ani.

6. Secțiunea Rural include proiectele destinate mediului rural, indiferent de funcțiune sau gabarit, care își propun să activeze resursele locale -specific local, tehnici/ meșteșuguri/materiale, precum și forța de muncă - și să ofere continuitate și dezvoltare durabilă comunității - indiferent că este vorba despre o gospodărie, o autoritate locală, un agent economic, o parohie sau alt tip de beneficiar, finalizate sau în curs de finalizare, în ultimii 5 ani.

7. Arhitectura verde și energii alternative se va desfașura la Brăila și va cuprinde proiecte care valorifică, în construcții, utilizarea energiilor alternative regenerabile cu consumuri minime în exploatare, care vizează clădiri noi sau reabilitarea unor valori arhitecturale de patrimoniu, finalizate în ultimii 5 ani.

8. Secțiunea Publicații de arhitectură este destinată cărților și periodicelor - în format tipărit sau digital- de critică, istorie și teorie din domeniile arhitectură, conservarea patrimoniului, urbanism sau design, realizate în ultimii 2 ani.

9. Fotografia de arhitectură se adresează autorilor de fotografie de arhitectură: arhitecți, studenți la Arhitectură, absolvenți sau studenți ai Facultăților de Arte Plastice și Film care au proiecte realizate în ultimii 2 ani.
Fotografia de arhitectură trebuie să se înscrie și să susțină tema Bienalei.

10. Evenimentul de arhitectură și strada ca o scenă. La aceasta secțiune se pot înscrie proiecte care se încadrează în categoriile școli de vară, tururi ghidate, pavilioane expoziționale, saloane de artă și arhitectură, street delivery, evenimente urbane și artistice, altele asemenea, finalizate în ultimii 5 ani.

11. Diplome-arhitecți în afirmare va cuprinde proiecte de diplomă de la Facultățile de Arhitectură, Design interior și urbanism, realizate în ultimii 5 ani.

GALELE de Premiere se vor desfășura pentru prima dată simultan, în 8 orașe din țară - București (1, 2, 4) , Brăila (7), Cluj (6), Constanța (3), Iași (8), Oradea (5), Sibiu (11), Târgu-Mureș (9, 10).


În jurul expoziției-concurs, prezentată publicului larg în luna octombrie, va fi organizată o suită de evenimente conexe - conferințe, expoziții, dezbateri profesionale, lansări de carte, manifestări culturale, evenimente de stradă care pun în evidență legăturile arhitecturii cu arta fotografiei, filmului și a teatrului și care vor atrage nu numai profesioniști, ci și un public larg.

Pentru mai multe informații despre această ediție:

1. puteți adresa întrebări legate de concurs utilizând adresa de mail uarbna2018@gmail.com

2. platforma pentru înscrierea proiectelor aici.

3. Regulamentul concursului se află aici