The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

STRĂZI DESCHISE | NOUL BAUHAUS EUROPEAN

Articol / 06 Apr 2022 / Andra Mihai
  • STRĂZI DESCHISE | NOUL BAUHAUS EUROPEAN
1/1
[RO]

ARCEN este o organizație fondată în urmă cu 15 ani și care a reușit să deschidă și să întrețină zi de zi un dialog istoric pe tema viețuirii urbane de calitate. Direcțiile principale de dialog și acțiune sunt: valorificare, revitalizare și activare prin cultură, memorie și patrimoniu, educație urbană, interconectare comunitară, implicare civică, legislație și intervenție.Prin proiectele și programele sale, ARCEN creează un model de restaurare și conservare a memoriei Bucureștiului, de refacere a legăturii dintre cetățeni și cetate, de valorificare și activare prin cultură a potențialului etic, educativ și recreativ al orașului precum și de îmbunătățire a legislației privind protecția patrimoniului construit și a zonelor istorice.

Viziunea ARCEN constă în crearea unor contexte care aduc mai aproape locuitorii de oraș, prin inițiative care țintesc să îmbunătățească calitatea vieții urbane și culturale a bucureștenilor, să creeze modele de bune practici și să documenteze memoria orașului.

STRĂZI DESCHISE 

„Străzi Deschise” este un manifest pentru viitorul orașului și un pas important pentru o viață urbană de calitate. Proiectul inițiat de ARCEN și implementat de Primăria Municipiului București în primăvara anului 2020 propune să pună în valoare spațiul public, să crească siguranța pentru pietoni și bicicliști, să ofere o nouă perspectivă de raportare a locuitorilor față de oraș și să încurajeze activitățile recreaționale în spațiul public.În 2021, proiectul a fost propus de ARCEN în colaborare cu BAZA. Deschidem orașul` și s-a desfășurat pe un traseu neîntrerupt de-a lungul axei Kiseleff - Victoriei, punând bazele a ceea ce poate deveni, pe de-o parte pentru public, un obicei și un reper la nivel de interacțiune cu spațiul public, și pe de altă parte pentru administrație, profesioniști și societatea civilă, un instrument de cercetare, negociere și planificare urbană cu privire la activarea orașului și dezvoltarea de politici publice. 

LINKS:
www.arcen.info
https://www.facebook.com/AsociatiaARCEN
https://www.instagram.com/strazideschise/


[ENG]

ARCEN is an organization founded 15 years ago, who initiated and is maintaining a historical conversation on the theme of quality urban living. Its main directions of dialogue and action are: capitalization, revitalization and activation through culture, memory and heritage, urban education, community interconnection, civic involvement, legislation and intervention.Through its projects and programs, ARCEN creates a model for the restoration and preservation of Bucharest’s memory, restoring the connection between citizens and the city, capitalizing and activating through culture the ethical, educational and recreational potential of the city and improving the legislation on the protection of built heritage and historical areas.

ARCEN's vision is to create contexts that bring citizens closer to the city, through initiatives that aim to improve the quality of urban and cultural life of the people of Bucharest, to create models of good practices and to document the memory and identity of the city.


OPEN STREETS

"Open Streets" is a manifesto for the future of the city and an important step for a quality urban life. The project, initiated by ARCEN and implemented by the Bucharest City Hall in the spring of 2020, aims to enhance public space, to increase safety for pedestrians and cyclists, to offer residents a new perspective in relation to the city and to encourage recreational activities in the public space.In 2021, the project was introduced by ARCEN in collaboration with „BAZA. We open the city”, taking place on an uninterrupted route along the Kiseleff - Victoria axis, laying the foundations of what can become, on the one hand, a habit and a landmark for the public, in terms of interaction with the city’s public space, and on the other hand, a tool for research, negotiation and urban planning for the administration, professionals and civil society, with the purpose of activating the city and developing public policies.

LINKS:
www.arcen.info
https://www.facebook.com/AsociatiaARCEN
https://www.instagram.com/strazideschise/