The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

ASOCIAȚIA MONUMENTUM | ȚIGLĂRIA DE LA APOȘ | NOUL BAUHAUS EUROPEAN

Articol / 20 Iun 2022 / Andra Mihai
  • ASOCIAȚIA MONUMENTUM | ȚIGLĂRIA DE LA APOȘ | NOUL BAUHAUS EUROPEAN
1/1
[ RO ]

Asociația Monumentum își propune să contribuie activ la construirea echilibrului social și climatic prin proiectele pe care le dezvoltă. Principala activitate a asociației se desfășoară în domeniul restaurării, arhitecturii și în domeniile conexe: meșteșuguri, sfera artistică, culturală și educațională. Asociația Monumentum, susținută în demersurile ei de Prințul de Wales, a dezvoltat de-a lungul timpului proiectul de salvgardare a patrimoniului construit „Ambulanța pentru monumente” prin care monumentele istorice aflate în stare de degradare sunt puse în siguranță cu ajutorul comunității, meșterilor și voluntarilor, alături de proiecte care servesc același scop dar în moduri diferite, cum ar fi țiglăriile de la Apoș și Bâțanii Mari, proiectul de cercetare „Salvând cultura celuilalt,” cartea „Casa țărănească săsească din Transilvania” și panourile de informare despre bune practici constructive în mediul rural.ȚIGLĂRIA DE LA APOȘ

Meșteșugul țiglăritului este pe cale de dispariție din cauza industrializării procesului de producție a țiglei. Cu toate aceste, este nevoie de țiglă pentru restaurări și intervenții de urgență din ce în ce mai des, iar proiectul „Ambulanța pentru monumente” împreună cu școlile de vară au generat din ce în ce mai mult „know-how” în domeniul construirii cu tehnici tradiționale, ceea ce a dus inevitabil la nevoia de a se aproviziona cu materiale naturale de construcție. Astfel a fost făcută țiglăria de la Apoș, care a fost apoi donată unui meșter țiglar pentru a păstra meșteșugul viu și accesibil celor care au nevoie de el. Acest proiect este o rotiță a întregului sistem de salvare a patrimoniului construit generat de Asociația Monumentum.VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=fI1NrczJjUk&ab_channel=photocetera

LINK-uri:
http://asociatiamonumentum.ro/cms/construirea-tiglariei-traditionale-din-apos2/


[ ENG ]

The Monumentum Association is designed to actively contribute to the building of climatic and social balance through the projects it unfolds. The association’s main activity regards restoration, architecture and neighbouring fields: crafts, arts, culture, and education. The Monumentum Association, supported by the Prince of Whales, developed the project “Ambulance for Monuments”  with the aim of safeguarding built heritage. The project consists of interventions on endangered monuments, made with the help of the local community, craftspeople, and volunteers. Last but not least, among the association’s other projects we name the tile kilns in Apoș and Bâțanii Mari, the research project “ Saving the Culture of the Other,” the book “The Saxon Peasant House in Transylvania,” and the information panels on good practice in the act of building in the rural environment. THE KILN IN APOȘ

The craft of making roof tiles is on the verge of disappearance because of the industrialization process. However, there is an increasing need for tiles for restoration and emergency interventions, and the project “Ambulance for Monuments,” together with summer schools, have generated more and more know-how in the field of traditional building, which has inevitably led to the need of sourcing natural building materials. This is why the Apoș tile factory came into being. It was then donated to a tile craftsman to help keep the craft alive and accessible to those who need it. This project is a cog in the whole system of safeguarding built heritage generated by the Monumentum Association. 
VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=fI1NrczJjUk&ab_channel=photocetera

LINK-uri:
http://asociatiamonumentum.ro/cms/construirea-tiglariei-traditionale-din-apos2/