The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

Bucureștiul Pregătit | NOUL BAUHAUS EUROPEAN

Articol / 22 Aug 2022 / Andra Mihai
  • Bucureștiul Pregătit | NOUL BAUHAUS EUROPEAN
1/1
[ RO ] 

Fundația Comunitară București a început din 2011 să susțină oamenii și proiectele care transformă Bucureștiul într-un oraș în care vrei să te bucuri că trăiești, unde oamenilor le pasă unora de alții și tuturor de oraș. FCB consideră că, oricât de greu de dezvoltat sau de prost administrat ar fi un oraș, el poate fi salvat de reziliența unor lideri informali implicați în comunitate din convingere. Pentru susținerea acestor schimbări pozitive în oraș, FCB pune împreună donatori, ONG-uri sau grupuri de inițiativă pentru a dezvolta comunități, construind mecanisme care să facă inițiativele mai ușor de îndeplinit: programe de finanțare și de creștere, platforme de donații, evenimente de voluntariat sau incubatoare de idei pentru oraș. Până acum, liderii comunitari pe care i-a finanțat au implicat sute de mii de persoane în 20 de domenii de interes pentru oraș. În 10 ani, FCB a finanțat peste 600 de proiecte și burse din București și Ilfov, cu 3 milioane de euro, fiind parte dintr-o mișcare globală, alături de alte 18 fundații comunitare din România și peste 2.000 în întreaga lume.
Bucureștiul Pregătit

Bucureștiul Pregătit este un program-umbrelă, colaborativ, inițiat în 2019 de FCB, primul la această scară din România. Programul adună resurse private și susține proiecte pentru pregătirea bucureștenilor pentru cutremur. Bucureștiul se află printre orașele europene cu cel mai ridicat risc de dezastre și în primele 10 orașe din lume ca vulnerabilitate la riscul seismic. Riscurile unui dezastru scad dacă reducem vulnerabilitățile orașului și creștem capacitatea de mobilizare a comunității. Proiectele susținute prin Bucureștiul Pregătit cresc gradul de informare și educare a populației și dezvoltă o rețea de suport în caz de cutremur pe următoarele arii de interes: informare și educare, cursuri de prim-ajutor și/sau pregătire pentru cutremur în grădinițe, școli, licee, facultăți și creșterea capacității pentru intervenția post-cutremur.
[ ENG ]


The Bucharest Community Foundation started in 2011 to support the people and projects that transform Bucharest into a city you want to enjoy living in, where people care about each other and everyone cares about the city.  BCF believes that no matter how difficult it might be to develop a city or how poorly managed a city may be, it can be saved by the resilience of informal leaders involved in the community out of conviction.

To support these positive changes in the city, BCF brings together donors, NGOs or initiative groups in order to develop communities by building mechanisms that make initiatives easier to fulfill: funding and growth programs, donation platforms, volunteer events  or idea incubators for the city. So far, the community leaders it has funded have engaged hundreds of thousands of people in 20 areas of interest to the city. In 10 years, BCF has financed over 600 projects and scholarships in Bucharest and Ilfov, with 3 million euros, being part of a global movement, together with 18 other community foundations in Romania and over 2,000 around the world.

Bucharest Prepared

Bucharest Prepared is an umbrella, collaborative program, initiated in 2019 by BCF, the first one of this scope in Romania. The program gathers private resources and supports earthquake preparation projects for the citizens of Bucharest. Bucharest is ranked among the European cities with the highest risk of disasters and in the top 10 cities in the world in terms of vulnerability to seismic risk. The risks of a disaster decrease if we reduce the city's vulnerabilities and increase the capacity for community mobilization. The projects supported by Bucharest Prepared increase the level of information and education of the population and develop a support network in the event of an earthquake in the following areas of interest: information and education, first aid courses and/or earthquake preparation in kindergartens, schools, high schools, faculties and capacity building for postearthquake response.