The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

Aerlive.ro | Noul Bauhaus European

Articol / 14 Dec 2022 / Andra Mihai
  • Aerlive.ro | Noul Bauhaus European
1/1
[ RO ] 

Aerlive este o platformă care colectează și publică în mod coerent date despre calitatea aerului în București. În 2018, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis a lansat prima platformă independentă de monitorizare a calității aerului din București, www.aerlive.ro, cu sprijin financiar prin Fondul Ikea pentru Mediul Urban. 

Platforma a inclus la lansare 10 stații de măsurare în București, dispuse în cele mai poluate zone ale capitalei. Proiectul s-a dezvoltat în timp, acum numărând peste 48 de senzori funcționali integrați, dintre care 9 aparțin Primăriei Sectorului 6.

Platforma preia date de la senzori în mod regulat și își actualizează informațiile automat pe site la fiecare 15 minute, astfel încât să prezinte informații în timp real despre calitatea aerului din București-Ilfov.

Datele colectate prin rețeaua de senzori aerlive.ro au fost folosite pentru identificarea și documentarea mai multor probleme ce țin de calitatea aerului în zona București-Ilfov, fiind prezentate ulterior autorităților locale responsabile. 

Rețeaua de senzori a contribuit la creșterea semnificativă a vizibilității problemelor legate de poluarea aerului în zona București-Ilfov, atât la nivelul autorităților locale, cât și al populației. Drept dovadă, site-ul aerlive.ro a fost vizitat de peste 130.000 de utilizatori unici și a contabilizat peste 500.000 de accesări. 

Proiectul a fost semnalat în peste 60 de apariții media și a contribuit semnificativ la popularizarea și conștientizarea în rândul populației și a autorităților publice locale și centrale cu privire la poluarea atmosferică din București-Ilfov. Pe pagina de Facebook a platformei s-au derulat numeroase campanii privind calitatea aerului, arderile ilegale de deșeuri, depozitări neconforme ale deșeurilor și altele. 

Rețeaua aerlive.ro a câștigat două premii importante ale societății civile: Premiul I la Secțiunea Mediu a Galei Societății Civile și Premiul Galei Participării Publice.

Extinderea rețelei de monitorizare a calității aerului reprezintă o prioritate pentru platforma aerlive.ro și dorim să realizăm acest lucru și în următorii ani, alături de continuarea eforturilor de advocacy.

Ecopolis s-a implicat activ în eforturile de advocacy pentru modificări ale Legii 104/2011 privind calitatea aerului și a participat la numeroase întâlniri cu autorități locale pe tema calității aerului (PMB și PS6). A făcut parte din echipa de organizații care a contestat Planul Integrat pentru Calitatea Aerului din București și a câștigat procesul în prima instanță.

***

[ ENG ]


In 2018, the Center for Sustainable Policies Ecopolis launched the first independent air quality monitoring platform in Bucharest, www.aerlive.ro, with financial support from the Ikea Fund for the Urban Environment.

At launch, the platform included 10 measurement stations in Bucharest, located in the most polluted areas of the capital. The project has developed over time, now counting more than 48 integrated functional sensors, of which 9 belong to the Town Hall of Sector 6.

The platform receives data from sensors regularly, and automatically updates its information on the website every 15 minutes, so as to present real-time information about air quality in Bucharest-Ilfov.

The data collected through the aerlive.ro sensor network were used to identify and document several problems related to air quality in the Bucharest-Ilfov area, being subsequently presented to the responsible local authorities.

The network of sensors has contributed to the significant increase in the visibility of air pollution problems in the Bucharest-Ilfov area, both at the level of local authorities and the population. As proof, the aerlive.ro website has been visited by over 130,000 unique users and has accounted for over 500,000 hits.

The project was reported in more than 60 media appearances and contributed significantly to the popularization and awareness among the population and local and central public authorities regarding air pollution in Bucharest-Ilfov. On the Facebook page of the platform, numerous campaigns were carried out regarding air quality, illegal waste burning, non-compliant waste storage and others.

The aerlive.ro network won two important civil society awards: the First Prize in the Media Section of the Civil Society Gala and the Public Participation Gala Award.

Expanding the air quality monitoring network is a priority for the aerlive.ro platform and we want to achieve this in the coming years as well, along with the continuation of advocacy efforts.

Ecopolis has been actively involved in advocacy efforts for changes to Law 104/2011 on air quality and participated in numerous meetings with local authorities on air quality (PMB and PS6). It was part of the team of organizations that contested the Bucharest Integrated Air Quality Plan and won the case in the first instance.