The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

BLOCK PARTY | NOUL BAUHAUS EUROPEAN

Articol / 10 Apr 2022 / Andra Mihai
  • BLOCK PARTY | NOUL BAUHAUS EUROPEAN
1/1
[RO]

ARCEN este o organizație fondată în urmă cu 15 ani și care a reușit să deschidă și să întrețină zi de zi un dialog istoric pe tema viețuirii urbane de calitate. Direcțiile principale de dialog și acțiune sunt: valorificare, revitalizare și activare prin cultură, memorie și patrimoniu, educație urbană, interconectare comunitară, implicare civică, legislație și intervenție.Prin proiectele și programele sale, ARCEN creează un model de restaurare și conservare a memoriei Bucureștiului, de refacere a legăturii dintre cetățeni și cetate, de valorificare și activare prin cultură a potențialului etic, educativ și recreativ al orașului precum și de îmbunătățire a legislației privind protecția patrimoniului construit și a zonelor istorice.

Viziunea ARCEN constă în crearea unor contexte care aduc mai aproape locuitorii de oraș, prin inițiative care țintesc să îmbunătățească calitatea vieții urbane și culturale a bucureștenilor, să creeze modele de bune practici și să documenteze memoria orașului.

LINKS:
www.arcen.info
https://www.facebook.com/AsociatiaARCEN
https://www.instagram.com/asociatiaarcen/

BLOCK PARTY

Block Party reprezintă o activare cultural-comunitară în mijlocul străzii, care ridică problema lipsei de colaborare a comunităților culturale din zonele istorice ale Bucureștiului, singurele capabile, în contextul actual, să dinamizeze aceste zone și să salveze de la dispariție și mutilare aceste insule de identitate ale orașului vechi.Block Party este o inițiativă recreativă și educațională pentru un altfel de oraș, un manifest al revitalizării orașului prin dialog urban, comunitate, divertisment și cultură, precum și a legăturii dintre oameni în spațiul în care locuiesc.

Gândit ca o insulă pietonală pentru interacțiune urbană, comunitară și culturală, Block Party propune soluții de activare a centrului Bucureștiului și o scenă de expunere și desfășurare pentru cultura independentă, adaptată la condițiile actuale.

LINKS:

www.arcen.info
https://www.facebook.com/AsociatiaARCEN

[ENG]

ARCEN is an organization founded 15 years ago, who initiated and is maintaining a historical conversation on the theme of quality urban living. Its main directions of dialogue and action are: capitalization, revitalization and activation through culture, memory and heritage, urban education, community interconnection, civic involvement, legislation and intervention.Through its projects and programs, ARCEN creates a model for the restoration and preservation of Bucharest’s memory, restoring the connection between citizens and the city, capitalizing and activating through culture the ethical, educational and recreational potential of the city and improving the legislation on the protection of built heritage and historical areas.

ARCEN's vision is to create contexts that bring citizens closer to the city, through initiatives that aim to improve the quality of urban and cultural life of the people of Bucharest, to create models of good practices and to document the memory and identity of the city.

LINKS:
www.arcen.info
https://www.facebook.com/AsociatiaARCEN
https://www.instagram.com/asociatiaarcen/

BLOCK PARTY

Block Party is a cultural community activation project happening on the streets that raises the issue of lack of cooperation between cultural communities in the historical areas of Bucharest. In this context, cultural communities are the only ones able to revitalize and save these islands of the old city’s identity from extinction and mutilation.Block Party is a recreational and educational initiative for a different kind of city, a manifesto for revitalizing the city through urban dialogue, community, entertainment and culture, as well as for connecting citizens in the places where they live.

Conceived as a pedestrian island for urban, community and cultural interaction, Block Party advances solutions for activating Bucharest’s city center and sets a stage for the exposure and development of independent culture, adapted to current conditions.

LINKS:

www.arcen.info
https://www.facebook.com/AsociatiaARCEN