The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

ARCUB | NOUA GRĂDINĂ BOTANICĂ | NOUL BAUHAUS EUROPEAN

Articol / 10 Apr 2022 / Andra Mihai
  • ARCUB | NOUA GRĂDINĂ BOTANICĂ | NOUL BAUHAUS EUROPEAN
1/1
[RO]

Una dintre cele mai longevive instituţii de cultură din Bucureşti, ARCUB se implică anual în peste 200 de evenimente culturale. Înfiinţat în 1996 ca centru multidisciplinar, ARCUB promovează cultura oraşului prin proiecte proprii, prin parteneriate cu unele dintre cele mai importante instituţii de cultură locale şi prin programul de finanţare a sectorului independent de cultură al oraşului. Este coorganizatorul celor mai importante evenimente şi festivaluri naţionale şi internaţionale care au loc în Bucureşti şi iniţiatorul Bucharest Jazz Festival, B-FIT in the Street! şi Spotlight. Din portofoliul de programe al ARCUB fac parte organizarea procesului de candidatură a orașului București la titlul European Capital of Culture 2021, demararea primei Strategii culturale a orașului București şi participarea la Festivalul Ars Electronica din Linz cu o producţie proprie semnată de artiști români.

Programul „Bucureşti RE:imaginat” – Burse de idei pentru proiecte culturale


Programul „Bucureşti RE:imaginat” este unul dintre mecanismele de suport iniţiate de ARCUB pentru comunitatea culturală a oraşului. Prima ediţie a programului a fost lansată pe 28 octombrie 2021 în parteneriat cu importanţi operatori culturali publici şi privaţi. Principalul obiectiv al programului este să dezvolte un portofoliu de idei care să crească accesul la spațiile publice, să consolideze identitatea comunitară şi de cartier şi care să genereze, de asemenea, colaborări active între artişti, entităţi private şi sectorul public.

În urma apelului deschis, 33 de idei pentru proiecte culturale au fost selectate să intre în faza „Incubatorului” în februarie 2022. Finaliştii - artişti, urbanişti, sociologi şi cercetători- au primit sprijin din partea ARCUB şi a partenerilor în perfecţionarea ideilor pentru prezentarea publică din martie-aprilie 2022. Intitulată „Târgul de idei”, cea de-a treia etapă a programului va prezenta ideile selectate unor potenţiali finanţatori/parteneri/sponsori provenind din sectorul autorităţilor locale, al instituţiilor publice, al organizaţiilor private şi din mediul de business.

Programul este inițiat de Primăria Capitalei prin ARCUB cu sprijinul Direcției de Cultură, Învățământ, Turism a Primăriei Municipiului București.

Noua Grădină Botanică
Autor: Claudiu Cobilanschi, artisti invitati, open-call
Locație: Zona Grozăvești„Noua Grădină Botanică” este un proiect de regenerare simbolică a parcului Grozăvești. Aflat într-o zonă intens circulată de mașini, oaza verde înconjurată de șosele urmează să fie reoferită cetățenilor prin amenajarea spațiului ca o nouă grădină botanică și prin organizarea unor activități de conectare afectivă cu acest spațiu public. Printr-un efort colectiv, Parcul Grozăvești poate deveni „grădină botanică civică” prin identificarea și etichetarea plantelor native, prin instalarea unor tăblițe informative. „Noua Grădină Botanică” devine astfel un instrument de coagulare a unei comunități umane și un cadru de educație civică și științifică.

[ENG]

One of the oldest public cultural institutions in Bucharest, ARCUB is involved in the organization of more than 200 cultural events every year. Founded in 1996, ARCUB promotes the city’s cultural identity through a range of diverse projects and activities, from producing its own events, to partnerships with important cultural institutions, to financing the local independent cultural sector’s activity. ARCUB is the co-organizer of emblematic national and international festivals that take place in Bucharest, as well as the founder of a series of large scale open air events such as Bucharest Jazz Festival, Bucharest International Street Theater B-FIT in the Street! and Spotlight –The International Light Festival. Other ARCUB major projects are the coordination of Bucharest candidacy for the 2021 European Capital of Culture title (ECoC), the initiation of Bucharest first cultural strategy, as well as Ars Electronica Festival participation with its own production signed by Romanian artists.

“RE:imagined Bucharest” Grant Program for Cultural Projects Ideas

"RE:imagined Bucharest" Program is one of ARCUB’s support mechanisms for the cultural community of Bucharest. The first edition of the program was launched on October 28th 2021 in partnership with important private and public cultural operators. The program’s main purpose is to build a portfolio of cultural projects ideas destined to increase access to public spaces, and to consolidate community and neighbourhod identity, as well as to generate active collaborations between artists, private entities and public sector.

Following the open call, 33 ideas for cultural projects were selected to enter an “Incubation” phase in February 2022. Thus the finalists (artists, urbanists, sociologists and researchers) were offered support by ARCUB and the partners in further perfecting the ideas for a public pitch to take place in March-April 2022. Entitled the Fair for Cultural Ideas, the third step of the program will present the selected ideas to a large panel of potential funders/partners/sponsors, from local authorities to public institutions, private organisations and business representatives.

The program is initiated by the Capital City Hall through ARCUB with the support of the Culture, Education, Tourism Department of the Bucharest City Hall.

The New Botanical Garden
Author: Claudiu Cobilanschi
Location: Grozavesti“The New Botanical Garden” is a project of the symbolic regeneration of Grozăveşti Park. The park is located in an area where there are a lot of cars; the green oasis surrounded by driveways is to be given back to the citizens under the form of a new botanical garden where activities of affective connection with this public space will be organized. Thanks to a collective effort, Grozăvești Park may become “a civic botanical garden” as a result of the identification and the labelling of native plants, as well as the installation of informative plaques. Thus, “the New Botanical Garden” becomes a tool which supports the creation of a human community and a framework for civic and scientific education.