The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

AMBULANȚA PENTRU MONUMENTE | NOUL BAUHAUS EUROPEAN

Articol / 20 Iun 2022 / Andra Mihai
  • AMBULANȚA PENTRU MONUMENTE | NOUL BAUHAUS EUROPEAN
1/1
[ RO ]

Asociația Monumentum își propune să contribuie activ la construirea echilibrului social și climatic prin proiectele pe care le dezvoltă. Principala activitate a asociației se desfășoară în domeniul restaurării, arhitecturii și în domeniile conexe: meșteșuguri, sfera artistică, culturală și educațională. Asociația Monumentum, susținută în demersurile ei de Prințul de Wales, a dezvoltat de-a lungul timpului proiectul de salvgardare a patrimoniului construit „Ambulanța pentru monumente” prin care monumentele istorice aflate în stare de degradare sunt puse în siguranță cu ajutorul comunității, meșterilor și voluntarilor, alături de proiecte care servesc același scop dar în moduri diferite, cum ar fi țiglăriile de la Apoș și Bâțanii Mari, proiectul de cercetare „Salvând cultura celuilalt,” cartea „Casa țărănească săsească din Transilvania” și panourile de informare despre bune practici constructive în mediul rural.AMBULANȚA PENTRU MONUMENTE

Proiectul „Ambulanța pentru monumente,” început în 2016, are ca scop salvgardarea patrimoniului construit pe termen lung. Răspunzând la o nevoie clară de restructurare a perspectivei naționale asupra patrimoniului, proiectul acționează pe mai multe dimensiuni: are o puternică componentă educațională prin studenții voluntari care participă la intervenții, folosește meșteșuguri tradiționale, fapt ce ajută la diseminarea acestor cunoștințe, implică comunitatea în procesul salvgardării – localnicii sunt cei care oferă masă și cazare, – și stimulează filantropia locală. Toate acestea sunt mobilizate pentru a pune în siguranță patrimoniul construit. De cele mai multe ori se observă schimbări în atitudinea administrațiilor locale și a comunității cu privire la actul salvării unui monument: se dezvoltă inițiative independente de a avea grijă de monument, se continuă actul salvării, se sudează comunitatea în jurul unui simbol și se ridică nivelul de conștientizare a impactului pozitiv pe care construirea contextuală, cu materiale de proximitate și cu tehnici tradiționale îl are asupra mediului.
La momentul actual, proiectul este desfășurat de opt asociații din România în regim de franciză și acoperă aproximativ 60% din teritoriul țării. 

VIDEO:
https://youtu.be/0rrlJqF5Vyc
https://youtu.be/MDW647xGIgk
https://youtu.be/KxxEkL6S1w8

LINK-uri:
https://www.facebook.com/ambulantapentrumonumente
http://ambulanta-pentru-monumente.ro/
https://www.instagram.com/ambulantapentrumonumente/


[ ENG ] 

The Monumentum Association is designed to actively contribute to the building of climatic and social balance through the projects it unfolds. The association’s main activity regards restoration, architecture and neighbouring fields: crafts, arts, culture, and education. The Monumentum Association, supported by the Prince of Whales, developed the project “Ambulance for Monuments” with the aim of safeguarding built heritage. The project consists of interventions on endangered monuments, made with the help of the local community, craftspeople, and volunteers. Last but not least, among the association’s other projects we name the tile kilns in Apoș and Bâțanii Mari, the research project “ Saving the Culture of the Other,” the book “The Saxon Peasant House in Transylvania,” and the information panels on good practice in the act of building in the rural environment.
AMBULANCE FOR MONUMENTS

The project “Ambulance for Monuments,” started in 2016, aims to safeguard built heritage in the long run. Responding to a clear need to restructure the national perspective on heritage, the project operates on several dimensions: it has a strong educational component through student volunteers who participate in interventions, it uses traditional crafts, which helps disseminate this kind of knowledge, it involves the community in the safeguarding process - locals are the ones who provide meals and accommodation, - and it stimulates local philanthropy. This structure is put in place with the aim of saving heritage.Changes in the attitude of local administrations and the community towards the act of saving a monument are often observed: independent initiatives are developed to take care of the monument, the act of saving is continued, the community is welded around a symbol. Furthermore, the project raises the awareness of the positive impact of building with local materials and traditional techniques on the environment.
The project is currently being carried out by eight associations in Romania using the system of franchise and it covers about 60% of the country.
 
VIDEO: