The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

Dealu` Cerului | Noul Bauhaus European

Articol / 27 Aug 2022 / Andra Mihai
  • Dealu` Cerului | Noul Bauhaus European
1/1
Dealu’ Cerului este un proiect început în anul 2005 de Fundația Archaeus, ce se dezvoltă an de an, lărgindu-și perspectivele și domeniile cuprinse, de la arhitectură, la diverse meșteșuguri sau design de obiect, arte și peisaj, muzică sau filosofie, experimente landart, toate acestea fiind integrate coerent într-o relație reciproc creativă. 

Experimentul are invitați internaționali, care își prezintă cercetările și căutările pe diverse teme și se bucură de aprecieri unanime. Multidisciplinaritatea este o stare de spirit și un demers ce se dovedește a avea un potențial de excepție. Astfel, în toți acești ani, Fundația a invitat pentru workshopuri sau prezentări arhitecți, artiști, peisagiști, graficieni, muzicieni, fotografi, fashion designeri, parfumieri, psihologi, medici, fizicieni, artiști, regizori și creatori de film și nu în ultimul rând meșteri de la care s-au învățat tehnici uitate sau puțin folosite. 


Foto: Marius Vasile

Casa, vechi sălaș/grajd construit în 1907 și reabilitată, pune de asemenea la dispoziție o bibliotecă la care au acces toți participanții, oferind șansa și creând contextul ideal pentru lectură si documentare în aer liber si liniște deplină.

Experiența Sky Hill, merge însă dincolo de scopul ei enunțat mai sus, și anume experimentul,  provocând participantul la o experiență de viață, mai aproape de un trai simplu, adesea uitat în ritmul actual al vieții. În acest sens, bucătăria în aer liber și cuptorul realizat integral din lut în 2012 a adus și mai multa savoare experienței.

În anul 2014, Fundația a organizat primul concurs internațional de proiecte Sky Hill PRO/light/TYPE Competition 2014, premiul I executându-se în vara aceluiași an. Proiectul a fost premiat la Anuala de arhitectură a+a 2014 pentru cel mai bun proiect educațional. 


Foto: Alexandra Mocioiu

În anul 2017 Fundația a organizat al doilea concurs internațional de proiecte Sky Hill PRO/light/WORK Competition 2017, premiul I executându-se în vara aceluiași an și în 2018. Proiectul a fost nominalizat la Bringing Light to Life – Velux, Sofia în 2019.

În 2019, a treia ediție a concursului de arhitectură a fost câștigat și coordonat în execuție de către trei tineri arhitecți din Cluj, proiect care în 2021 a fost definitivat cu un workshop de instalații.

Mai mult de 85 de invitați/meșteri și peste 425 de studenți s-au bucurat în toți acești ani de facilitățile oferite de Fundație.

 
***

[ ENG ]

Dealu` Cerului is a project started in 2005 by the Archaeus Foundation, which develops year by year, broadening its perspectives and the fields it covers, from architecture, to various crafts or object design, arts and landscape, music or philosophy, landart experiments, all coherently integrated in a mutually creative relationship.

The experiment features international guests, who present their research on various themes and enjoy unanimous praise. Multidisciplinarity is a state of mind and an approach that is proving to have exceptional potential. Thus, over the years, the Foundation has invited architects, artists, landscape designers, graphic designers, musicians, photographers, fashion designers, perfumers, psychologists, doctors, physicists, artists, film directors and creators, and last but not least craftsmen from whom forgotten or little-used techniques have been learned.

The house, an old barn/stable built in 1907 and restored, also provides a library to which all participants have access, offering the opportunity and creating the ideal context for reading and documenting in the open air and complete peace and quiet.

The Sky Hill Experience, however, goes beyond its purpose stated above, namely the experience, challenging the participant to experience life, closer to a simple living, often forgotten in the current pace of life. In this sense, the open-air kitchen and oven made entirely of clay in 2012 brought even more flavour to the experience.

In 2014, the Foundation organised the first international Sky Hill PRO/light/TYPE Competition 2014, with the first prize being awarded in the summer of that year. The project was awarded at the a+a Architecture Annual 2014 for the best educational project.

In 2017 the Foundation organized the second international Sky Hill PRO/light/WORK Competition 2017, with the first prize executed in the summer of the same year and in 2018. The project was nominated for Bringing Light to Life - Velux, Sofia in 2019.

In 2019, the third edition of the architectural competition was won and coordinated in execution by three young architects from Cluj, the project was finalized with an installation workshop in 2021.

More than 85 guests/workers and more than 425 students have enjoyed the facilities offered by the Foundation all these years.