The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

FABER | CREATIVA | NOUL BAUHAUS EUROPEAN

Articol / 05 Apr 2022 / Andra Mihai
  • FABER | CREATIVA | NOUL BAUHAUS EUROPEAN
1/1
[RO]

FABER este o inițiativă privată concepută să inspire evoluția pozitivă a Timișoarei din punct de vedere social și cultural - inițiativă ce conectează actori și acțiuni în plan local, național și regional, axându-se pe puterea creativității, a inovării și pe dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Membrii echipei fondatoare, care au fiecare peste un deceniu de activitate în comunitatea culturală, civică și de afaceri a Timișoarei, au hotărât să-și reunească toate resursele pentru un scop ambițios: o construcție care să favorizeze dezvoltarea pozitivă, pe termen lung, a comunității lor și a orașului.


Foto: ADMO studio, Ovidiu Micșa

FABER operează atât printr-o companie cât și printr-un ONG, cuprinzând o paletă largă de activități și formate de colaborare. De la momentul deschiderii în a doua jumătate a anului 2020, FABER și-a extins echipa ca să ofere sprijin comunității creative locale, să devină un portal creativ pentru producția culturală timișoreană și să conecteze narațiunile și acțiunile locale cu cele din restul lumii.  

FABER 


Proiectul FABER a început în 2017, cu obiectivul clar de a reabilita și reinventa o clădire existentă, parte a unui sit industrial relevant din trecutul orașului. După achiziția proprietății (o parcelă de 2500 mp pe care s-a aflat o fabrică de săpun, din care a mai rămas în picioare doar depozitul), primul pas a fost decontaminarea sitului. A urmat reabilitarea clădirii, cu o suprafață de circa 840 mp pe două etaje, a cărei structură era grav afectată. Condus de un grup de creativi și antreprenori din care majoritatea arhitecți, procesul de reabilitare s-a dorit din start să fie un exemplu de bune practici -despre modul în care o clădire oarecare poate deveni inspirațională,  despre importanța utilizării mediului construit existent, despre felul în care o inițiativă de la firul ierbii poate genera infrastructură culturală cu profesionalism. Proiectul a primit recunoaștere externă prin nominalizarea la cel mai prestigios premiu european de arhitectură – Mies van der Rohe, fiind și unul din finaliștii Premiilor Noului Bauhaus European 2021.


Foto: Sergiu Sabău

De la deschidere, FABER oferă spații pentru întâlniri și evenimente, spații de lucru contemporane și un atelier de prototipare, un bistro social și o curte generoasă, primind peste 1000 de vizitatori și găzduind sute de evenimente publice și private, de la întâlniri de afaceri, seminarii și conferințe la concerte, proiecții de film, spectacole de dans contemporan și expoziții de artă.
  
CREATIVA

CREATIVA a fost primul proiect pe conținut al FABER, născut în 2019-2020 în urma celor peste 100 de interviuri întreprinse pentru a asigura utilitatea pentru comunitatea locală și alinierea cu prioritățile sale a tot ce se construiește la FABER, atât ca spațiu cât și ca program. CREATIVA este un instrument online, interactiv, care își propune să ofere o imagine a potențialului cultural și creativ al Timișoarei. Este o platformă deschisă pentru persoane și grupuri care pot oferi răspunsuri creative la diverse provocări, un mediu de expunere și o resursă pentru toți cei ce au nevoie de un impuls creativ în proiectele lor.

Website: https://creativa.community/ro/

-------------------------------------------------------------------------

[ENG] 

FABER is a privately developed endeavor designed to inspire social and cultural wellbeing - one which connects local, regional and international stakeholders and actions, and that is focused on the power of creativity, innovation and the sustainable development of local communities. It was founded by a group of people who have been important actors in Timișoara’s cultural, civic and business community for more than a decade and who decided to bring all their resources together for an ambitious goal: to build something that will favor the positive development of their community and city on the long run.


Foto: ADMO studio, Ovidiu Micșa

FABER operates both through a company and an NGO, accommodating a wide range of activities and collaboration formats. Since opening in the second half of 2020, FABER has expanded its team, with a view to support the local creative community, become a creative portal for Timișoara’s cultural production and link the local narratives and actions to the cultural discourses and markets around the world.

FABER 


The FABER project was initiated in 2017 with the clear goal to reinvent and refurbish an existing building and site that used to be relevant for the city. After buying the property (a 2500 sqm plot which used to house a soap factory, from which only the warehouse was still standing), the first step was to ecologically restore the site. Next came the rehabilitation of the building - approximately 840 sqm spread over 2 floors – which was in poor structural shape. Driven by a group of creatives and entrepreneurs with a majority of architects, the refurbishment of this place was set to be a statement - about how a generic building can become inspiring, about the importance of working with the existing built environment, about how cultural infrastructure can be generated professionally by a bottom-up initiative. External recognition came with the nomination for the Mies van der Rohe architecture prize and the project being one of the 2021 New European Bauhaus Prizes finalists.

Since opening, FABER offers meeting and event spaces, contemporary workspaces, a prototyping & small production workshop, a social bistro, a generous courtyard and has welcomed well over 10000 visitors, hosting hundreds of private and public events from business meetings, workshops and conferences to music concerts, film projections, dance performances and art exhibitions.

CREATIVA

Creativa was FABER’s first common project, born in 2019-2020 as a result of the 100+ interviews undertaken in order to make sure that both the space and the programme built at FABER are useful and aligned with the local community. Creativa is an online interactive tool that aims to provide an image of the cultural and creative potential of Timișoara; it is an open platform for individuals or groups who can offer creative answers to various challenges, being at the same time a medium for creative exposure and a resource for all those who need creative impulses in their projects.

Website:
https://creativa.community/ro/

More about FABER:
https://faber.ro/
https://www.facebook.com/fabercommunity
https://www.instagram.com/faber.community/