The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

GARAJ DESCHIS | NOUL BAUHAUS EUROPEAN

Articol / 05 Apr 2022 / Andra Mihai
  • GARAJ DESCHIS | NOUL BAUHAUS EUROPEAN
1/1
[RO] 

Garaj DESCHIS a fost inițiat și coordonat de Alex Axinte (arhitect) din 2020, ca parte a cercetării prin practică din cadrul doctoratului derulat la Sheffield School of Architecture (SSoA). Din mai 2021, beneficiind de un grant de la Ordinul Arhitecților din România, echipa proiectului s-a extins cu: Iris Șerban (antropolog), Bogdan Iancu (antropolog), Anca Niță (sociolog), Ileana Szasz (regizor), Diana Culescu (peisagist), Ioana Tudora (arhitect), Ioana Irinciuc (bibliotecar). Cercetarea a inclus și un program de educație aplicată pentru studenți, dezvoltat în parteneriat cu Universitatea de Agronomie și Medicină Veterinară (USAMV) și Școala Națională de Științe Politice și Administrație (SNSPA). Activitățile și evenimentele de la Garaj s-au desfășurate prin parteneriate cu ONG-uri și instituții publice locale, precum: Asociația Peisagiștilor din România (ASoP), Asociația VIRA, Salonul de Proiecte, Street Delivery, Primăria Sector 6 prin Centrul Cultural European Sector 6.

Garaj DESCHIS este atât un proiect de cercetare, cât și un spațiu deschis comunității la nivelul străzii, în zona Buclei din cartierul Drumul Taberei, București. 2021 © Alex Axinte

Marile cartiere de locuințe colective din București duc o lipsă cronică de spații comunitare, culturale și civice. Numeroasele comunități din afara centrului sunt excluse de la accesul la acest tip de infrastructură de proximitate. Mai mult, memoria locurilor și practicile specifice acestor cartiere sunt marginalizate în narațiunile dominante. În acest context, Garaj DESCHIS este o propunere bazată pe cercetare pentru un echipament comunitar, situat într-un cartier de blocuri. Deschis la propriu din 2020 într-un fost garaj de la parterul unui bloc din Drumul Taberei, spațiul funcționează ca o „cameră suplimentară” pentru locuitori și cercetători. Proiectul a crescut prin activare culturală, educație aplicată și cercetare prin acțiune. Activitățile de la Garaj au inclus o bibliotecă informală și o serie ateliere educative. Totodată, cercetarea de la Garaj a avut în vedere practicile colective de gestiune a spațiilor comune, propunând o cartografiere a zonei, o expoziție-laborator și o serie de video-uri.

[ENG] 

OPEN Garage was initiated and coordinated since 2020 by Alex Axinte (architect), part of his practice-based PhD research at the Sheffield School of Architecture (SSoA). Since May 2021, receiving a grant from the Romanian Order of Architects, the project’s team expanded with: Iris Șerban (anthropologist), Bogdan Iancu (anthropologist), Anca Niță (sociologist), Ileana Szasz (director), Diana Culescu (landscape designer), Ioana Tudora (architect), Ioana Irinciuc (librarian). The research included also an applied education program for students, developed in partnership with the University of Agronomic Science and Veterinary Medicine (USAMV) and the National School of Political Science and Administration (SNSPA). The activities and events by the Garage were developed through partnerships with NGOs and local public administration institutions, like: Romanian Landscape Association Bucharest (ASoP), VIRA Association, Salonul de Proiecte, Street Delivery, City Hall Sector 6 through the European Cultural Center Sector 6.

The exhibition “Drumul Taberei. Cartier DESCHIS ”spatialized in the Garage the research’ results through installations of photography, object, text and works of art that illustrated the research topics. 2021 © Alex Axinte

Bucharest’s large collective housing neighbourhoods are chronically lacking community, cultural and civic spaces. Many communities outside the centre are excluded from accessing this type of infrastructure of proximity. Moreover, the memory of places and the specific practices of these neighbourhoods are marginalized in the dominant narratives. In this context, OPEN Garage is a research-driven proposal for a community equipment, located in a collective housing neighbourhood. Set in a former garage at the ground floor of a block of flats in Drumul Taberei since 2020, the space functions as an "extra room" for residents and researchers. The project has grown through cultural activation, applied education and action research. Garage’ activities included an informal library and a series of educational workshops. The research by the Garage took in consideration the collective practices of managing common spaces, proposing a mapping of the area, a laboratory exhibition and a series of videos.

Facebook page: 
https://www.facebook.com/garajdeschis

Video content:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=triWSfMVolU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=xVyR2Ia-jB0&t=4s
https://www.youtube.com/channel/UCDjKHqUhQbt8pReRXkTD6Lg