The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

GRUPUL DE INIȚIATIVĂ BERZEI 21 | NOUL BAUHAUS EUROPEAN

Articol / 10 Apr 2022 / Andra Mihai
  • GRUPUL DE INIȚIATIVĂ BERZEI 21  |  NOUL BAUHAUS EUROPEAN
1/1
[RO]

Asociația Cartierul Creativ, Nod Makerspace, Fundația Comunitară București și BAZA. Deschidem orașul, alături de alți parteneri din societatea civilă și din sectorul cultural-creativ local, au propus demararea demersurilor necesare pentru reconversia unui spațiu industrial nefolosit, în ceea ce ar putea deveni cel mai amplu și complex hub creativ local și regional.Ca un prim demers, cele patru organizații, reunite sub Grupul de inițiativă Berzei 21, au lansat o scrisoare deschisă adresată reprezentanților Primăriei Capitalei și Primăriei sectorului 1 și au dezvoltat o platformă online, www.berzei21.ro, care reunește exemple de bune practici și parteneriate cu proiecte similare din alte țări europene și sunt deschiși să identifice noi parteneri, nevoi și idei din rândul comunității.

Complexul Berzei 21 constă într-un lot de 22.680 mp, proprietate a Primăriei Municipiului București (imobilul cu nr. cadastral 273891, cartea funciara 273891 UAT București Sectorul 1). O rămășiță a epocii industriale, spațiul conține o serie de hale aparținând patrimoniului industrial al orașului. Clădirile sunt în prezent neutilizate, deteriorate și ocupă o suprafață de 8360 mp.Concret, propunerea acestora implică transformarea complexului Berzei 21 într-un spațiu cu funcțiuni creativ culturale și strategice mixte: de producție culturală, spațiu de dialog, spații de lucru, spații de întâlniri, expoziții, evenimente, spații destinate artelor spectacolului, de ospitalitate, spații exterioare de utilitate publică, precum și spații destinate educației permanente, cu focus pe dezvoltare urbană și viitorul orașului, pentru a asigura un dialog esențial între administrația publică locală, mediul privat, mediul academic și sectorul asociativ. 
 
LINKS: 
https://berzei21.ro/
https://cartierulcreativ.ro/
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/
https://nodmakerspace.ro/
https://debaza.ro/en/

[ENG]

Cartierul Creativ Association, Nod Makerspace, Fundația Comunitară București and BAZA. Deschidem orașul, together with other partners from civil society and the local cultural-creative sector, took the initiative to transform an unused industrial space in what could become the largest and most complex local and regional creative hub.As a first step, the four organizations, brought together under the Berzei 21 Initiative Group, launched an open letter addressed to the representatives of the General City Hall and the Sector One City Hall and developed an online platform, www.berzei21.ro, which brings together examples of good practice and partnerships with similar projects in other European countries, without overlooking new partners, needs and ideas from the community.

The Berzei 21 complex consists of a lot of 22,680 sqm, owned by the Bucharest City Hall (building with cadastral reference number 273891, land book 273891 UAT Bucharest Sector 1). A remnant of the industrial age, the space contains a series of halls belonging to the city's industrial heritage. The buildings are currently unused, damaged and occupy an area of 8360 square meters.Specifically, the proposal involves transforming Berzei 21 complex into a space with mixed cultural and strategic creative functions: cultural production, dialogue space, workspaces, meeting spaces, exhibitions, events, spaces for performing arts, hospitality, public utility outdoor spaces, as well as spaces for lifelong learning, with a focus on urban development and the future of the city, to ensure an essential dialogue between the local public administration, the private sector, academia and the associative sector.

LINKS: 
https://berzei21.ro/
https://cartierulcreativ.ro/
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/
https://nodmakerspace.ro/
https://debaza.ro/en/