The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

Inclusiv în cartier | NOUL BAUHAUS EUROPEAN

Articol / 22 Aug 2022 / Andra Mihai
  • Inclusiv în cartier | NOUL BAUHAUS EUROPEAN
1/1
[ RO] 

Fundația Comunitară București
a început din 2011 să susțină oamenii și proiectele care transformă Bucureștiul într-un oraș în care vrei să te bucuri că trăiești, unde oamenilor le pasă unora de alții și tuturor de oraș. FCB consideră că, oricât de greu de dezvoltat sau de prost administrat ar fi un oraș, el poate fi salvat de reziliența unor lideri informali implicați în comunitate din convingere. Pentru susținerea acestor schimbări pozitive în oraș, FCB pune împreună donatori, ONG-uri sau grupuri de inițiativă pentru a dezvolta comunități, construind mecanisme care să facă inițiativele mai ușor de îndeplinit: programe de finanțare și de creștere, platforme de donații, evenimente de voluntariat sau incubatoare de idei pentru oraș. Până acum, liderii comunitari pe care i-a finanțat au implicat sute de mii de persoane în 20 de domenii de interes pentru oraș. În 10 ani, FCB a finanțat peste 600 de proiecte și burse din București și Ilfov, cu 3 milioane de euro, fiind parte dintr-o mișcare globală, alături de alte 18 fundații comunitare din România și peste 2.000 în întreaga lume. 

Inclusiv în cartier

Inclusiv în cartier sprijină dezvoltarea de programe de cartier care identifică și adresează probleme și oportunități de educație, mediu și sociale din comunitatea locală. Programul se concentrează pe cartiere, pentru că una dintre direcțiile strategice de acțiune urmărite este creșterea sentimentului de apartenență la comunitatea locală. Modul în care funcționează un cartier și apoi, orașul, are un impact direct asupra calității vieții și bunăstării locuitorilor săi. De aceea, sentimentul apartenenței la comunitate se traduce prin împuternicire individuală și participarea în acțiuni care contribuie la bunăstarea colectivă, dar și creșterea calității interacțiunilor sociale și a legăturilor personale în cadrul vecinătății. Proiectele finanțate urmăresc producerea unor schimbări vizibile la nivel de individ și/sau comunitate prin crearea de rețele de ajutor și sprijin între locuitorii cartierului; proiecte incluzive, care mobilizează comunitatea locală pentru identificarea și rezolvarea unor probleme comune, crescând calitatea vieții locuitorilor.
[ ENG ] 

The Bucharest Community Foundation started in 2011 to support the people and projects that transform Bucharest into a city you want to enjoy living in, where people care about each other and everyone cares about the city.  BCF believes that no matter how difficult it might be to develop a city or how poorly managed a city may be, it can be saved by the resilience of informal leaders involved in the community out of conviction.

To support these positive changes in the city, BCF brings together donors, NGOs or initiative groups in order to develop communities by building mechanisms that make initiatives easier to fulfill: funding and growth programs, donation platforms, volunteer events  or idea incubators for the city. So far, the community leaders it has funded have engaged hundreds of thousands of people in 20 areas of interest to the city. In 10 years, BCF has financed over 600 projects and scholarships in Bucharest and Ilfov, with 3 million euros, being part of a global movement, together with 18 other community foundations in Romania and over 2,000 around the world. 

Inclusive in the neighborhood

Inclusive in the neighborhood supports the development of neighborhood programs that identify and address educational, environmental and social issues and opportunities in the local community. The program focuses on neighborhoods, because one of its strategic directions of action is to increase the feeling of belonging to the local community. The way a neighborhood, and subsequently, the city, operates has a direct impact on the quality of life and well-being of its residents. Therefore, the feeling of belonging to the community translates into individual empowerment and participation in actions that contribute to collective well-being, as well as in increasing the quality of social interactions and personal connections within the neighborhood. The financed projects aim to produce visible changes at the individual and/or community level by creating networks of help and support among the residents of the neighborhood; inclusive projects, which mobilize the local community to identify and solve common problems, increasing the life quality of its inhabitants.