The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

Platforma de Mediu pentru București | NOUL BAUHAUS EUROPEAN

Articol / 22 Aug 2022 / Andra Mihai
  • Platforma de Mediu pentru București | NOUL BAUHAUS EUROPEAN
1/1
[ RO ] 

Fundația Comunitară București a început din 2011 să susțină oamenii și proiectele care transformă Bucureștiul într-un oraș în care vrei să te bucuri că trăiești, unde oamenilor le pasă unora de alții și tuturor de oraș. FCB consideră că, oricât de greu de dezvoltat sau de prost administrat ar fi un oraș, el poate fi salvat de reziliența unor lideri informali implicați în comunitate din convingere. Pentru susținerea acestor schimbări pozitive în oraș, FCB pune împreună donatori, ONG-uri sau grupuri de inițiativă pentru a dezvolta comunități, construind mecanisme care să facă inițiativele mai ușor de îndeplinit: programe de finanțare și de creștere, platforme de donații, evenimente de voluntariat sau incubatoare de idei pentru oraș. Până acum, liderii comunitari pe care i-a finanțat au implicat sute de mii de persoane în 20 de domenii de interes pentru oraș. În 10 ani, FCB a finanțat peste 600 de proiecte și burse din București și Ilfov, cu 3 milioane de euro, fiind parte dintr-o mișcare globală, alături de alte 18 fundații comunitare din România și peste 2.000 în întreaga lume.




Platforma de Mediu pentru București 

Platforma de Mediu pentru București este un program care invită autoritățile locale, administrația locală, societatea civilă, companiile și cetățenii la o colaborare autentică în jurul unor obiective și proiecte de mediu comune. Platforma de mediu pentru București este un spațiu neutru de colaborare, în care scopul comun este ca bucureștenii să ducă o viață sănătoasă, companiile să reducă riscurile legate de mediu, iar autoritățile să poată construi politici sustenabile pe termen lung. Începem prin proiecte pilot în domeniul mediului, consultări pentru a identifica prioritățile, co-finanțarea de inițiative din mai multe surse private. Astfel, construim o hartă a resurselor. Ținta noastră este ca, până în 2024, prin intermediul Platformei de Mediu, Bucureștiul să devină o comunitate capabilă de impact colectiv pe probleme de mediu. O astfel de comunitate aduce împreună actori cheie, din diferite sectoare, pentru a rezolva provocări complexe într-un mod structurat pentru un Oraș bun de trăit. 

[ ENG ] 

The Bucharest Community Foundation
started in 2011 to support the people and projects that transform Bucharest into a city you want to enjoy living in, where people care about each other and everyone cares about the city.  BCF believes that no matter how difficult it might be to develop a city or how poorly managed a city may be, it can be saved by the resilience of informal leaders involved in the community out of conviction.

To support these positive changes in the city, BCF brings together donors, NGOs or initiative groups in order to develop communities by building mechanisms that make initiatives easier to fulfill: funding and growth programs, donation platforms, volunteer events  or idea incubators for the city. So far, the community leaders it has funded have engaged hundreds of thousands of people in 20 areas of interest to the city. In 10 years, BCF has financed over 600 projects and scholarships in Bucharest and Ilfov, with 3 million euros, being part of a global movement, together with 18 other community foundations in Romania and over 2,000 around the world.


 
The Environment Platform for Bucharest

The Environment Platform for Bucharest is a program that invites local authorities, local administration, civil society, companies and citizens to a genuine collaboration focused on common environmental objectives and projects.  The environment platform for Bucharest is a neutral space for collaboration, where the common goals are for the people of Bucharest to lead a healthy life, for companies to reduce risks related to the environment, and for the authorities to be able to build long-term sustainable policies.  We start with environmental pilot projects, consultations to identify priorities, co-financing initiatives from several private sources.  Thus, we build a resource map.  Our goal is for Bucharest to become by 2024, a community capable of collective impact on environmental issues by the instrumentality of the Environment Platform.  Such a community brings together key actors, from different sectors, to address complex challenges in a structured way for a good City to live in.


***

APEL DE PROIECTE / PLATFORMA DE MEDIU PENTRU BUCUREȘTI 

Fundația Comunitară București deschide a doua rundă de finanțare în cadrul Platformei de Mediu pentru București. Ariile de interes au fost stabilite în urma mapării problemelor și soluțiilor care pot fi adresate de societatea civilă, cu ajutorul Raportului de Cercetare privind Starea Mediului în București și a unui proces de consultare și prioritizare cu principalii actori din domeniu.

Prezenta rundă de finanțare are o valoare totală de 500.000 lei și își propune să finanțeze între trei și cinci proiecte: un proiect de maximum 250.000 de lei din Aria I – Zone naturale urbane, și între două și patru proiecte din Aria II - Spații verzi pentru comunități de cartier, în valoare totală de 250.000 de lei.

Aplicațiile pot fi depuse online până la 31 august 2022, ora 18:00. Proiectele vor fi selectate cu ajutorul unui juriu format din persoane cu expertize conexe în domeniu și vor fi anunțate pe 21 septembrie 2022. Perioada de implementare este octombrie 2022 – septembrie 2023. Pe baza rezultatelor obținute și a fondurilor disponibile, ne propunem să susținem continuarea proiectelor și după runda curentă de finanțare.

Calendarul complet, criteriile de eligibilitate, procesul de selecție, formularele de aplicație și exemple de proiecte care pot aplica sunt disponibile pe site-ul programului.