The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

Sportul pentru toți | NOUL BAUHAUS EUROPEAN

Articol / 22 Aug 2022 / Andra Mihai
  • Sportul pentru toți | NOUL BAUHAUS EUROPEAN
1/1
[ RO ] 

Fundația Comunitară București
a început din 2011 să susțină oamenii și proiectele care transformă Bucureștiul într-un oraș în care vrei să te bucuri că trăiești, unde oamenilor le pasă unora de alții și tuturor de oraș. FCB consideră că, oricât de greu de dezvoltat sau de prost administrat ar fi un oraș, el poate fi salvat de reziliența unor lideri informali implicați în comunitate din convingere. Pentru susținerea acestor schimbări pozitive în oraș, FCB pune împreună donatori, ONG-uri sau grupuri de inițiativă pentru a dezvolta comunități, construind mecanisme care să facă inițiativele mai ușor de îndeplinit: programe de finanțare și de creștere, platforme de donații, evenimente de voluntariat sau incubatoare de idei pentru oraș. Până acum, liderii comunitari pe care i-a finanțat au implicat sute de mii de persoane în 20 de domenii de interes pentru oraș. În 10 ani, FCB a finanțat peste 600 de proiecte și burse din București și Ilfov, cu 3 milioane de euro, fiind parte dintr-o mișcare globală, alături de alte 18 fundații comunitare din România și peste 2.000 în întreaga lume.

Sportul pentru toți 

Sportul pentru toți este un program care urmărește crearea unor condiții și contexte mai bune pentru ca bucureștenii, mai ales copiii și tinerii, să poată practica sport din plăcere și în siguranță. Programul a mobilizat școli și licee pentru a putea oferi facilități sportive atractive și a integra cu consecvență sportul în educație. Spațiile bine dotate în școli oferă acces tuturor copiilor la activități fizice și sportive ale căror beneficii merg mai departe de sănătatea fizică, construind încredere în sine, capacitate de atenție și reacție, reziliență, reducerea stresului și abilități de colaborare și de leadership. Ediția din anul 2021 a programului Sportul pentru toți a fost fondată pe doi piloni: Educație prin Sport, pilon care este continuat și în acest an, și Jocurile Cartierului, prin care au fost organizate evenimente sportive comunitare în spațiul public din cartierele bucureștene.[ ENG ]   

The Bucharest Community Foundation started in 2011 to support the people and projects that transform Bucharest into a city you want to enjoy living in, where people care about each other and everyone cares about the city.  BCF believes that no matter how difficult it might be to develop a city or how poorly managed a city may be, it can be saved by the resilience of informal leaders involved in the community out of conviction.

To support these positive changes in the city, BCF brings together donors, NGOs or initiative groups in order to develop communities by building mechanisms that make initiatives easier to fulfill: funding and growth programs, donation platforms, volunteer events  or idea incubators for the city. So far, the community leaders it has funded have engaged hundreds of thousands of people in 20 areas of interest to the city. In 10 years, BCF has financed over 600 projects and scholarships in Bucharest and Ilfov, with 3 million euros, being part of a global movement, together with 18 other community foundations in Romania and over 2,000 around the world. 

Sport for allSport for all is a program that aims to create better conditions and contexts so that the people of Bucharest, especially children and youth, can practice sports for pleasure and in a safe environment. The program mobilized schools and high schools to be better able to offer attractive sports facilities and to consistently integrate sports into education. Well-equipped spaces in schools give all children access to physical activities and sporting events whose benefits go beyond physical health, building self-confidence, attention and responsiveness, resilience, stress reduction and collaborative and leadership skills. The 2021 edition of the Sport for All program was founded on two pillars: Education through Sport, a pillar that is continued this year, and the Neighborhood Games, through which community sports events were organized in the public spaces of neighborhoods in Bucharest.