The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

studioBASAR | NOUL BAUHAUS EUROPEAN

Articol / 10 Apr 2022 / Andra Mihai
  • studioBASAR | NOUL BAUHAUS EUROPEAN
1/1
[RO]

studioBASAR este un studio de arhitectură şi o practică a spaţiului public și comunitar, înfiinţat în Bucureşti în 2006 de Alex Axinte şi Cristi Borcan. Prin instalații urbane, co-design, co-producție, pedagogie civică, cercetare și educație aplicată, studioBASAR construiește spații intermediare ce permit procese de colaborare și încurajează participarea utilizatorilor către un oraș mai accesibil și mai just. Activitatea studioului include dezvoltarea Centrului Comunitar Tei (2016-2021), pilotarea programului interdisciplinar de educație aplicată Școala de Oraș (2015-2017) sau producția Remorcii de Cercetare și Activare (2016). În 2014, instalația „Baia Publică” a fost proiect finalist în cadrul European Prize for Public Space, în 2017 studioBASAR a fost unul dintre laureaţii SOCIAL DESIGN CIRCLE oferit de Curry Stone Design Foundation, în 2018 a cîștigat premiul AFCN la secţiunea “Activare culturală în (relație cu) spațiul public”.


„Hai Afară la Remorcă!” – eveniment organizat în cadrul Street Delivery 2021, ca o extensie a proiectului Garaj DESCHIS, în care Remorca a găzduit ateliere, expoziții și jocuri în zona Buclei din Drumul Taberei. 2021 © Alex Axinte

REMORCA DE CERCETARE și ACTIVARE (RCA)

În ultimii ani, fenomenul echipamentelor mobile a luat amploare. Van-uri, truck-uri și caravane prind viteză și comodifică ad-hoc orice rămășită de resursă publică, propunînd spații „alternative”, accesibile de fapt doar stereotipurilor comportamentale bazate pe consum și spectacol specifice orașelor doar pentru anumiți oameni. În acest context, Remorca a fost concepută în 2016 ca răspuns și la nevoia diferitelor organizații ce nu au capacitatea de acționa în spațiul public. Remorca este un instrument suport pentru spații publice bazate pe activare civică, culturală și educativă. Cele 60 de evenimente susținute pînă acum de Remorcă au avut loc în special în marile cartiere de locuințe collective și au fost gestionate de instituții publice, grupuri civice sau ONG-uri culturale. Însă Remorca rămîne doar un proiect pilot, cu impact limitat. Fără implicarea administrației în activarea și gestiunea spațiilor publice, dezechilibrul în favoarea practicării spațiilor orașului ca bunuri de consum se va croniciza.

„Zona Gri” – evenimente organizate de Asociația VolumArt cu Remorca pe post de cinematograf mobil deschis în apropierea cinematografelor închise din cartierele de locuințe colective din București. © studioBASAR, VolumArt

LINKS: 
http://www.studiobasar.ro/
https://www.facebook.com/studiobasar

[ENG]

studioBASAR
is both an architecture studio and a spatial practice for the production of public and community space, founded in 2006 by Alex Axinte and Cristi Borcan in Bucharest. Through place-making, co-design, co-production, civic pedagogy, research and applied education, studioBASAR enacts intermediary spaces which enable collaboration processes and foster users’ participation towards a more accessible and just city. The work of the studio includes the developing of Tei Community Centre (2016-2021), piloting the interdisciplinary applied educational program City School (2015-2017) or the production of The Trailer for Research and Activation (2016). In 2014, the installation “Public Bath” was one of the finalist project for the European Prize for Public Space, in 2017 studioBASAR was one of the SOCIAL DESIGN CIRCLE laureates offered by the Curry Stone Design Foundation and in 2018 it was the winner of the AFCN award in the “Cultural activation in (relationship with) public space” section.


Towed by any car with a hook, the Trailer is easy to maneuver and can quickly adapt to the local public spaces, its assemblage requiring 2 people for 30 minutes. 2016 © studioBASAR

THE TRAILER FOR RESEARCH AND ACTIVATION (RCA)

In recent years, the phenomenon of mobile equipments flourished. Vans, trucks and caravans are speeding up to ad-hoc commodifying any remnants of public resources, proposing "alternative" spaces, in fact accessible only to behavioral stereotypes based on consumption and spectacle specific to the "cities only for some people". In this context, the Trailer was designed in 2016 in response to the need of various organizations that don’t have the capacity to act in public spaces. The Trailer is a support tool for public spaces based on civic, cultural and educational activation. The 60 events held so far by the Trailer took place in collective housing neighborhoods and have been managed by public institutions, civic groups or cultural NGOs. However, the Trailer remains only a pilot project with limited impact. Without the administration involvement in the activation and management of the public spaces, the imbalance favoring the practice of urban spaces as consumer goods will become chronic.

The trailer hosted a series of public consultation events, exhibitions and discussions with the inhabitants of 4 areas of Bucharest, within a research project organized together with the Romanian Order of Architects, Bucharest branch. 2021 © studioBASAR

LINKS: 
http://www.studiobasar.ro/
https://www.facebook.com/studiobasar