The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 19 ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România.

Prin tot ceea ce face,  contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. 

Pentru idei, recomandări sau noutăți, scrie-ne la office@institute.ro.

Termeni și condiții ale The Institute și politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

 
 

Fondul pentru un viitor mai bun în comunități | NOUL BAUHAUS EUROPEAN

Articol / 22 Aug 2022 / Andra Mihai
  • Fondul pentru un viitor mai bun în comunități | NOUL BAUHAUS EUROPEAN
1/1
[ RO ] 

Fundația Comunitară București
a început din 2011 să susțină oamenii și proiectele care transformă Bucureștiul într-un oraș în care vrei să te bucuri că trăiești, unde oamenilor le pasă unora de alții și tuturor de oraș. FCB consideră că, oricât de greu de dezvoltat sau de prost administrat ar fi un oraș, el poate fi salvat de reziliența unor lideri informali implicați în comunitate din convingere. Pentru susținerea acestor schimbări pozitive în oraș, FCB pune împreună donatori, ONG-uri sau grupuri de inițiativă pentru a dezvolta comunități, construind mecanisme care să facă inițiativele mai ușor de îndeplinit: programe de finanțare și de creștere, platforme de donații, evenimente de voluntariat sau incubatoare de idei pentru oraș. Până acum, liderii comunitari pe care i-a finanțat au implicat sute de mii de persoane în 20 de domenii de interes pentru oraș. În 10 ani, FCB a finanțat peste 600 de proiecte și burse din București și Ilfov, cu 3 milioane de euro, fiind parte dintr-o mișcare globală, alături de alte 18 fundații comunitare din România și peste 2.000 în întreaga lume.

Fondul pentru un viitor mai bun în comunități

Fondul pentru un viitor mai bun în comunități a susținut oamenii cu inițiativă din Buftea să dezvolte proiecte de educație și mediu care extind capacitatea grupurilor și a organizațiilor de a adresa nevoile comunității locale și de a crește calitatea vieții locuitorilor. Fondul pentru un viitor mai bun în Buftea face parte din programul național „Fondul pentru un viitor mai bun în comunități”, ce a oferit finanțare pentru inițiative locale organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor de învățământ și grupurilor de inițiativă din cinci orașe (Brașov, Cluj, Buftea, Vaslui și Oradea). Demersul a fost coordonat de Federația Fundațiilor Comunitare din România, finanțat de Lidl și implementat prin 5 fundații comunitare din orașele de reședință, respectiv: Fundația Comunitară București, Fundația Comunitară Brașov, Fundația Comunitară Cluj, Fundația Comunitară Iași și Fundația Comunitară Oradea.
[ ENG ] 

The Bucharest Community Foundation started in 2011 to support the people and projects that transform Bucharest into a city you want to enjoy living in, where people care about each other and everyone cares about the city.  BCF believes that no matter how difficult it might be to develop a city or how poorly managed a city may be, it can be saved by the resilience of informal leaders involved in the community out of conviction.

To support these positive changes in the city, BCF brings together donors, NGOs or initiative groups in order to develop communities by building mechanisms that make initiatives easier to fulfill: funding and growth programs, donation platforms, volunteer events  or idea incubators for the city. So far, the community leaders it has funded have engaged hundreds of thousands of people in 20 areas of interest to the city. In 10 years, BCF has financed over 600 projects and scholarships in Bucharest and Ilfov, with 3 million euros, being part of a global movement, together with 18 other community foundations in Romania and over 2,000 around the world. 

The Fund for a Better Future in Communities


The Fund for a Better Future in Communities has supported people with initiative (enterprising people) in Buftea to develop educational and environmental projects that expand the capacity of groups and organizations to address the needs of the local community and increase the life quality of their residents. The fund for a better future in Buftea is part of the national program "Fund for a better future in communities", which has provided funding for local initiatives to non-governmental organizations, educational institutions and initiative groups in five cities (Brașov, Cluj, Buftea, Vaslui and Oradea). The initiative was coordinated by the Federation of Community Foundations from Romania, financed by Lidl and implemented through 5 community foundations from the cities of residence, respectively: Bucharest Community Foundation, Brașov Community Foundation, Cluj Community Foundation, Iași Community Foundation and Oradea Community Foundation.